Εκτύπωση

Υποστήριξη και παραμετροποίηση εφαρμογών ανοικτού κώδικα. Υλοποίηση κατά παραγγελία εφαρμογών λογισμικού

 

Μεθοδολογία Ανάπτυξης Λογισμικού που χρησιμοποιούμε είναι:

Aνάλυση απαιτήσεων
Σχεδιασμός
Υλοποίηση
Έλεγχος
Αποδοχή Λογισμικού
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι :

  • Ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι desktop ή web based ή ακόμα και συνδυασμός των δύο τεχνολογιών.
  • Αναβάθμιση Μεταφορά εφαρμογών σε νέα πλατφόρμα λειτουργίας, διασύνδεση εφαρμογών με άλλες, μαζική εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων, μετατροπή desktop εφαρμογών σε web based.
  • Ποιοτικός έλεγχος και δοκιμαστική λειτουργία Διεξοδικός ποιοτικός έλεγχος του κώδικα και της λειτουργικότητας της εφαρμογής, βελτιώσεις στην χρηστικότητα του γραφικού περιβάλλοντος, προσαρμογή σε όλα τα σύγχρονα standards, έλεγχος της απόδοσης και της ασφάλειας της εφαρμογής.
  • Συντήρηση και Υποστήριξη Συντήρηση και υποστήριξη ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αδιάκοπη λειτουργία της εφαρμογής. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την καταγραφή και ανάλυση προβλημάτων, καθώς επίσης και την άμεση επίλυση τους.